Facebook YouTube

.

Vreau sa AJUT !!!Vreau sa fiu VOLUNTAR
al Crucii Rosii Brasov !


Acordarea primului ajutor

  Acordarea primului ajutor

Cursul se adresează atât persoanelor fizice cât şi anagajaţilor responsabili cu sănătatea şi securitatea în cadrul organizaţiilor.

Durata cursului este de 12 ore (4 zile x 3 ore) și reprezintă modulul de bază în acordarea primului ajutor. Valabilitatea cursului este de 2 ani, după care se poate face o reîmprospătare și reevaluare a cunoștințelor (6 ore).
La finalul cursului se eliberează un certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite, certificat recunoscut la nivel internațional.
Cursul este organizat în baza Legii Crucii Roșii Române nr.139/1995 și a Legii 524/2005 art.11, lit.k.

Workshop prim ajutor în caz de urgenţe în familie

Eşti părinte sau lucrezi cu copiii?

Accidentele se întâmplă fără programare. Eşti pregătit să intervii?
Personal calificat în acordarea primului ajutor te vor învăţa ce poţi să faci până la venirea echipajelor medicale sau până ce ajungi cu copilul la punct de urgenţă.
Vei învăţa ce să faci în cazul în care copilul tău:
Aspiră corpi străini;
Suferă un traumatism cranian;
Are un ciob înfipt în mână;
Are o criză convulsivă.
Workshopul durează 2 ore şi taxa de participare este de 30 de lei.
Copiii sunt bine veniţi. Aici vor găsi o atmosferă prietenoasă şi multe jucării.


Noțiuni fundamentale de igienă

Noțiuni fundamentale de igienă

Curs furnizat de Unitatea Protejată, în baza Avizului Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării.

Durată cursului este de 12 ore. La finalul cursului se obține un certificat avizat de Direcția de Sănătate Publică Brașov.
Programele de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă cuprind:
• servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor;
• servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare hoteluri, moteluri, cabane, etc;
• producţia şi distribuţia apei potabile, inclusiv a apei potabile şi îmbuteliate;
• servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.);
• servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.


Formator

Formator

Curs de perfecţionare, acreditat CNFPA, cod COR 241205.

Programul de formare are o durată de 60 ore. La finalul cursului se acordă diplomă eliberată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscută la nivel European.

Conținutul cursului:
• Pregătirea formării
• Realizarea activităţilor de formare
• Evaluarea participanţilor la formare
• Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
• Marketing-ul formarii
• Proiectarea programelor de formare
• Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
• Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare


Infirmieră

Infirmieră

Curs de calificare, acreditat CNFPA, cod COR 5132.2.1

Programul de formare are o durată de 6 luni (720 ore). La finalul cursului se acordă diplomă eliberată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscută la nivel European.

Conținutul cursului:
• Planificarea propriei activități
• Perfecționarea continuă
• Lucrul în echipă multidisciplinară
• Comunicarea interactivă
• Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
• Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
• Alimentarea și hidratarea persoanei îngrijite
• Igienizarea spațiului în care se află persoana
• Acordarea îngrijirilor specifice fiecărei persoane


Managementul stresului ocupațional și motivația în muncă

Managementul stresului ocupațional și motivația în muncă

Curs acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu o durată de 20 de ore.

La finalul cursului se acordă un certificat de participare și 3 credite profesionale.

Conținutul cursului:
1.Managementul stresului ocupațional
Stresul și oboseala profesională; Stres și performanță; Stres și decizie; Stres și conducere; Principalele efecte ale stresului; Măsuri de reducere a stresului.
2. Motivația în muncă
Natura motivelor; Complexitatea fenomenelor motivaționale; Politici motivaționale; Teorii ale motivației - teorii clasice și teorii modern; Procesul motivării în muncă.


Comunicarea eficientă în relația cu beneficiarul

Comunicarea eficientă în relația cu beneficiarul  

Curs acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu o durată de 30 de ore.

La finalul cursului se acordă un certificat de participare și 3 credite profesionale.

Conținutul cursului:
1. Comunicarea - prezentare generală.
2. Comunicarea umană de tip verbal și comunicare orală.
3. Abilitatea de a comunica ,tehnici de comunicare.
4. Comunicarea cu beneficiarul de servicii sociale – caracteristici specifice.
5. Strategii pentru îmbunătățirea comunicării verbale.


Comportament agresiv - evaluare și intervenție

Comportament agresiv - evaluare și intervenție

Curs acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu o durată de 30 de ore.

La finalul cursului se acordă un certificat de participare și 3 credite profesionale.

Conținutul cursului:
1. Personalitatea între normal și patologic.
2. Abordarea comportamentului agresiv al beneficiarilor serviciilor psiho-sociale în contextul relației profesionale.
3. Inteligența emotională și comunicarea asertivă – soluții în abordarea comportamentului agresiv.


Managementul de caz

Managementul de caz

Curs acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu o durată de 30 de ore.

La finalul cursului se acordă un certificat de participare și 3 credite profesionale.

Conținutul cursului:
1. Managementul de caz în asistenţa socială.
2. Administrarea managementului de caz în cadrul activităţii asistentului social.
3. Evaluarea și intervenția în asistenţa socială.
4. Monitorizarea în asistenţa socială a cazului.
5. Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii sociale.
6. Instrumentarea dosarelor beneficiarilor în cadrul managementului de caz.
7. Supervizarea profesională în asistenţa socială.


Managementul servicilor sociale

Managementul servicilor sociale

Curs acreditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, cu o durată de 30 de ore.

La finalul cursului se acordă un certificat de participare și 3 credite profesionale.

Conținutul cursului:
1. Cadrul general de furnizare a serviciilor sociale (concepte de bază, legislație, instituții, tipologii).
2. Echipa pluridisciplinară și rolul ei în eficientizarea intervențiilor sociale.
3. Eficientizarea relaționării cu beneficiarii.
4. Planificarea serviciilor sociale, evaluarea nevoilor de servicii.
5. Managementul serviciilor de îngrijire.
6. Asigurarea calității în serviciile sociale.


Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Curs acreditat CNFPA, cod COR 532203.

Programul de formare are o durată de 120 ore. La finalul cursului se acordă diplomă eliberată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscută la nivel European.

Conținutul cursului:
• Planificarea în timp a activităţilor.
• Perfecţionarea continuă.
• Lucrul în echipă multidisciplinară.
• Acordarea îngrijirilor primare.
• Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului.
• Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului.
• Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.
• Comunicarea dintre asistentul personal și persoana cu handicap.
• Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap în familie şi comunitate.


Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Îngrijitoare  bătrâni la domiciliu

Curs de calificare, acreditat CNFPA, cod COR 5133.1.2

Programul de formare are o durată de 3 luni (360 ore). La finalul cursului se acordă diplomă eliberată de Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, recunoscută la nivel European.

Conținutul cursului:
• Supravegherea și îngrijirea bătrânilor bolnavi la domiciliu.
• Comunicare și relații interpersonale.
• Noțiuni de prim ajutor.
• Servicii adiacente îngrijirii la domiciliu.