Facebook YouTube

Vreau sa AJUT !!!Vreau sa fiu VOLUNTAR
al Crucii Rosii Brasov !


A CUI A FOST IDEEA?

     Bătălia de la Solferino 1859


     Solferino, o mică localitate din nordul Italiei. Teribila încleștare de forțe dintre trupele franco – italiene și cele austriece a lăsat pe câmpul de luptă peste 40 000 de morți și răniți. Însă srigătele disperate cerând ajutor, rămâneau fără răspuns…

     Aflat întâmplător prin acele locuri, Henry Dunant (1828 – 1912), tânăr cetățean al Genevei, este zguduit de spectacolul halucinant, la care lua parte. Este cuprins de indignare și de milă. Ajutat de țărănci curajoase și inimoase, el începe să dea ajutor răniților, fără să facă deosebire între soldații italieni, francezi și cei austrieci.

     Pentru el erau cu toții oameni aflați în suferință și ei trebuiau ajutați în mod egal.

     Un gest mare de generozitate, de umanitate, un gest cu putere de simbol, un gest din care s-anăscut o idee de profund umanism care, de mai mult de un secol, străbate lumea.

     Lucrarea sa „O amintire de la Solferino”, apărută la Geneva, în anul 1862, zguduitor document al dramelor și suferințelor celor de la Solferino, chemare vibrantă de solidaritate umană, devine mesagerul peste timp, generații și spații geografice al idealurilor generoase șinobile ale lui Henry Dunant.

     Geneva primește cu brațele deschise propunerea tânărului Dunant și, din inițiativa avocatului Gustave Moynier, președintele Societății geneveze de utilitate publică, în septembrie 1863, ia ființă „Comitetul din Geneva pentru ajutorarea militarilor răniți”. Semnul distinctiv sub care va acționa și va fi protejat personalul acestor organizații va fi o cruce roșie pe fond alb. Emblema reprezintă, în semn de omagiu adus lui Henry Dunant, cetățean elvețian, inversul steagului Elveției, care este o cruce albă pe fond roșu.


Crucea Roșie Română

  Ca urmare a aderării, la 30 noiembrie 1874, a României la Convenția de la Geneva din anul 1864, la 4 iulie 1876 a luat ființă, în actualul local al Spitalului Colțea din București, Societatea de Cruce Roșie din România. Iar de atunci asceastafaceparte din cea mai veche și cea mai prestigioasă organizație neguvernamentală din lume.

     Este o organizatie juridică de drept public şi utilitate publică, non profit, autonomă, auxiliară a autorităţilor publice în îndeplinirea sarcinilor lor umanitare, fiind în același timp singura organizație umanitară din țară care, în conformitate cu Legea 139/1995 modificatăși completată de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind protecția civilă, HG 2288 din 2004, are atribuții clare ca auxiliară a autorităților publice, mai ales în domeniu prevenirii și intervenției în caz de dezastre.

     Conform Legii nr. 524/2004, Art. 8 – „Societatea Națională de Cruce Roșie din România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda”.


PRINCIPIILE CRUCII ROȘII

PRINCIPIILE CRUCII ROȘII

Termenul de „principiu” este derivat din cuvântul latin „principium”, care înseamnă „cauză primară, origine, bază”. Mai exact, principiul poate fi definit ca o idee de bază care exprimă, în orice împrejurări, valorile fundamentale ale unei comunități, persoane sau organizații.

     Crucea Rosie Română face parte din Mișcarea de Cruce Roșie, care cuprinde  186 de Societăți Naționale care acționează în contexte foarte diferite și are zeci de milioane de membri. Mai mult, activitatea sa are un caracter practic și foarte divers. Pentru a depăși aceste diferențe cu ușurință și pentru a avea o acțiune eficientă, Mișcarea a formulat propriile sale principii în așa fel încât să le facă cunoscute tuturor și să le poată aplica tuturor activităților sale umanitare.

     În viziunea Crucii Roșii, aceste principii reprezintă  reguli de conduită obligatorie, bazate pe rațiune și pe experiență, care guvernează activitatea tuturor componentelor Mișcării, în orice moment.

     Există șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie:

UMANITATE

IMPARȚIALITATE

NEUTRALITATE

INDEPENDENȚĂ

VOLUNTARIAT

UNITATE

UNIVERSALITATE


MISIUNEA

MISIUNEA

Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prinprogramele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

Raport de activitate CRR Brasov


COMITETUL FILIALEI

COMITETUL FILIALEI 

Comitetul filialei este structura colegială

care conduce şi răspunde de întreaga activitate a filialei, între sesiunile Adunării Generale (structură deliberativă supremă).

Toti membrii comitetului sunt voluntari.
Președinte - Iolanda Beldianu
Vicepreședinti - Mioara Văitiș, Ion Necșulescu, Ioan Stelian Rechiteanu
Membri: Elena Pelei, Luminita Voica, Paul Avram, Carmen Buzea, Mariana Todor, Ligia Șoană, Virgil Lazăr, Aurora Dragoman, Virgil Rogozea, George Apostu, Laurenţiu Suciu

Str.Muresenilor nr.5, Brasov, cod postal 500122

Telefon: 0268 475 913 Fax: 0268 475 913

brasov@crucearosie.ro